Panonood ng Pelikula – Naratibong Komposisyon

Sa tingin ko, ang panonood ng pelikula ay isang nakakapanabik at nakaka aliw na gawain o pampalipas oras. Ngunit maraming mga iskolar ang nagsasabing ang panonood ng pelikula ay isang tamad na paraan para matuto ang isang tao. Ito raw ay hindi mabuting gawain dahil hindi nito nagagamit ng maayos ang Read more […]